Fiscaal advies

Fiscaal optimaal ondernemen is wat Schuurmans & Rombauts Advies nastreeft. Wij zorgen ervoor dat de belastingdruk zo laag als mogelijk blijft.

Belastingadvies
De fiscale regelgeving is een complexe materie. Als dienstverlener kennen wij uw situatie goed. Hierdoor zijn wij uitstekend in staat om u te voorzien van een passend fiscaal advies. Zeker als u een starter bent is dit voor u van groot belang. Maar ook gevestigde ondernemingen hebben baat bij een goed fiscaal advies. Als omstandigheden zich wijzigen is het immers zaak om niet de verkeerde keuzes te maken. Wij kunnen u begeleiden bij:

 • de juiste ondernemingsstructuur
 • omzetting eenmanszaak / v.o.f. naar B.V.
 • BTW en overdrachtsbelasting
 • loonbelasting en premieheffing
 • hulp bij bezwaar-en beroepsprocedures

Financiering

 • Heeft u financiering nodig om uw ambities waar te maken, om te kunnen investeren of te groeien, wij kunnen u begeleiden. Er zijn veel verschillende financieringsmogelijkheden zoals: bancair, crowdfunding, kredietunies of microfinanciering. Wij helpen u met kiezen, wat is de meeste geschikte vorm van financiering voor uw onderneming.
 • Daarnaast kunnen wij u begeleiden met de financieringsaanvraag. Wij leveren de juiste informatie voor de financieringsaanvraag en kijken samen met u naar de financieringsbehoefte. We kunnen u ook begeleiden tijdens de onderhandelingen met bijvoorbeeld de bank.
 • Ontvangt u tot slot een voorstel van bijvoorbeeld de bank of een crowdfunding-platform dan kunnen wij de voorwaarden en gestelde zekerheden beoordelen. Dit voorkomt nare verassingen in de toekomst.

Bedrijfsopvolging
Om de bedrijfsopvolging succesvol te laten verlopen is een actieve bijdrage van alle betrokken partijen van groot belang. Tijdens het traject besteden wij hier veel aandacht aan. Wij zorgen dat alle partijen hun afspraken naleven en begeleiden u van begin tot eind.
Opvolging van uw bedrijf heeft naast een zakelijke kant vaak ook een emotionele kant. Er is sprake van grote belangen en wij zorgen ervoor dat alle zaken voldoende aandacht krijgen op het juiste moment.

Estate planning
In het Nederlands wordt estate planning meestal nalatenschapsplanning genoemd. Samen met u beoordelen wij het vermogen in relatie tot de bestaande huwelijkse voorwaarden en testamenten. Daarnaast begeleiden wij u bij het plannen van de nalatenschap en adviseren wij u over schenkingen. Estate planning helpt u bij het maken van de juiste keuzes. De belangrijkste vraag is voor wie het vermogen uiteindelijk bestemd is. Denk hierbij aan partner, kinderen, familie, vrienden of goede doelen.
Estate planning is onder te verdelen in verschillende onderwerpen. Wij kunnen u begeleiden bij de volgende aspecten:

 • Uitvoering van testamenten bij opengevallen nalatenschappen;
 • Schenkingen;
 • Vermogensafwikkeling bij echtscheiding;
 • Opvolging familiebedrijven;
 • Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI, ofwel: schenkingen aan goede doelen)

Voor wie is estate planning belangrijk?

 • DGA’s;
 • eigenaren van een natuurschoonlichaam;
 • stichtingen en verenigingen die zich richten op het algemeen belang
 • en (vermogende) particulieren.
 • Mr. Marco Vermeulen
  Mr. Marco Vermeulen Belastingadviseur