Btw-regels voor afstandsverkopen gaan veranderen in 2021

Wat gaat er veranderen per 1 juli 2021?

Huidige regelgeving

Wanneer een ondernemer goederen verkoopt aan een particulier (of rechtspersoon zonder btw-identificatienummer) die niet in Nederland woont, dan dient de ondernemer btw te rekenen in het land waar diens onderneming is gevestigd. Hierop geldt één uitzondering: de regeling voor afstandsverkopen. Dit zijn kort gezegd verkopen naar een ander EU-land waarbij de verkoper het vervoer voor zijn rekening neemt.

Bij afstandsverkopen betaalt de ondernemer btw in het land waar zijn afnemer woont. De ondernemer dient dus buitenlandse btw in rekening te brengen. Deze uitzondering is er gekomen om verstoring van concurrentieverhoudingen binnen de EU tegen te gaan.

Wanneer een ondernemer maar incidenteel over de grens zaken doet, brengt deze regeling grote administratieve druk met zich mee. De ondernemer moet zich namelijk als btw ondernemer aanmelden in het land waar de afnemer woont en daar lokaal de btw-aangifte te verzorgen. Dit is vaak ongewenst. Daarom zijn binnen de EU drempelbedragen afgesproken. Zolang een ondernemer met zijn omzet het in het betreffende land geldende drempelbedrag (per land gelden andere drempelbedragen) nog niet heeft bereikt, mag deze Nederlandse btw in rekening brengen.

Het is overigens niet verplicht om Nederlandse btw te rekenen. Wanneer het bijvoorbeeld niet gewenst is om van alle landen de drempelbedragen bij te houden, kan de ondernemer er altijd voor kiezen om steeds de buitenlandse btw in rekening te brengen.

Voor meer informatie, voorbeelden van toepassing van de regeling en het overzicht van de drempelbedragen, kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Nieuwe regelgeving in 2021

Per 1 januari 2021 zouden er nieuwe btw-regels komen voor afstandsverkopen binnen de EU. De Europese Commissie heeft echter bekend gemaakt dat deze nieuwe regels met een half jaar worden opgeschoven.

Wat gaat er veranderen per 1 juli 2021?

  • De drempelbedragen verdwijnen

Er komt een algemene drempel van € 10.000. Wanneer een ondernemer met zijn afstandsverkopen binnen de EU onder dit bedrag blijft, mag hij Nederlandse btw in rekening brengen. Als hij dit bedrag overschrijdt, moet hij de omzetbelasting van het betreffende land in rekening brengen.

  • Eenvoudige btw aangifte

Het voorgaande lijkt een verslechtering, maar de ondernemer kan de in andere EU-landen verschuldigde btw via de Nederlandse Belastingdienst gaan aangeven. Dit hoeft niet langer meer in het andere EU-land. De Nederlandse Belastingdienst zorgt ervoor dat de btw bij het juiste EU-land terechtkomt.

Doordat het eenvoudig wordt om aangifte te doen met buitenlandse btw is het wellicht gunstig voor de ondernemer om, ondanks dat zijn verkopen onder het drempelbedrag van € 10.000 blijven, te kiezen de afstandsverkopenregeling toe te passen. Wanneer het btw-tarief in het andere EU-land  lager is dan in Nederland kan dit namelijk een voordeel opleveren.