Geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst blijft belangrijk

In een recente uitspraak is weer naar voren gekomen hoe belangrijk het kan zijn een goed geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Ook ter bescherming van de bedrijfsbelangen van de werkgever. Overtreding van de geheimhouding kan een werknemer duur komen te staan.

De werknemer is als adviseur in dienst geweest van de werkgever, een bureau voor accountancy, administratie en fiscaal, juridisch en bedrijfskundig advies. In de arbeidsovereenkomst tussen partijen is een relatiebeding en een geheimhoudingsbeding opgenomen. Op grond van de arbeidsvoorwaardenregeling van de werkgever geldt een verbod op nevenwerkzaamheden. De arbeidsovereenkomst tussen partijen is, op initiatief van de werknemer, per 1 januari 2014 met wederzijds goedvinden geëindigd. In augustus 2014 is het de werkgever onder meer gebleken dat de werknemer per e-mail modellen die bij de werkgever werden gebruikt naar zijn privé e-mail adres en dat van zijn partner heeft verstuurd. De werkgever heeft vervolgens aanspraak gemaakt op een boete van € 171.000 wegens schending van het geheimhoudingsbeding, het relatiebeding en het verbod op nevenwerkzaamheden. De kantonrechter heeft de werknemer veroordeeld tot betaling van € 9.000 wegens schending van het geheimhoudingsbeding.

Op het hoger beroep van de werkgever overweegt het hof dat voldoende is komen vast te staan dat de werknemer met zes e-mails 19 bestanden vanuit het bedrijfsdomein van de werkgever naar zijn eigen e-mail adres of dat van zijn partner heeft verzonden. Anders dan de kantonrechter is het hof van oordeel dat dit niet één, maar zes overtredingen van het geheimhoudingsbeding oplevert. Dat betekent dat de werknemer een boete verschuldigd is van € 27.000. Het hof acht deze boete in de omstandigheden van het geval niet buitensporig. Dat de werknemer in strijd heeft gehandeld met het relatiebeding en het verbod op nevenwerkzaamheden is niet komen vast te staan. Ten aanzien van het verbod op nevenwerkzaamheden geldt ook dat dit onduidelijk is geformuleerd en dat de gevolgen daarvan voor rekening van de werkgever komen.