WAB wordt op 28 mei hoogstwaarschijnlijk aangenomen!

Na een lang debat afgelopen maandag heeft minister Koolmees van Sociale Zaken de Eerste Kamer (de coalitiepartijen en de SGP) weten te overtuigen om in te stemmen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Daarmee is de invoering van de WAB per 1 januari 2020 hoogstwaarschijnlijk een feit.

De toezegging van Koolmees dat hij voor de zomer een voorstel gaat doen voor een nieuw zzp-beleid om schijnzelfstandigheid aan te pakken, was voor de regeringspartijen voldoende om hun steun aan het wetsvoorstel te verlenen. Ook de SGP zegt de wet te steunen. Ten slotte gaat ex-VVD-senator Duthler naar verwachting met het wetsvoorstel instemmen. Daarmee is er ook in de Eeste Kamer een meerderheid voor nieuwe ontslagwet.

De stemming over de WAB is bepaald op dinsdag 28 mei aanstaande. De verwachting is dat het voorstel dan wordt aangenomen. De ingediende moties Schalk c.s. (SGP) en Van de Ven/Oomen-Ruijten c.s. (CDA en VVD) over respectievelijk de f-grond voor ontslag (gewetensbezwaren) en de van de regering gevraagde uitwerking van een voorstel voor nieuw zzp-beleid worden naar verwachting door een meerderheid gesteund.