Geen belastingrente bij aanslagen erfbelasting

Volgens staatssecretaris Menno Snel wordt er geen belastingrente in rekening gebracht bij aanslagen erfbelasting met betrekking tot het overlijden vanaf 1 januari 2017. Als in die situatie al belastingrente in rekening is gebracht, zal die worden teruggegeven. De staatssecretaris gaat dit nog vastleggen in een beleidsbesluit. De achtergrond van deze maatregel is dat de oplevering van het nieuwe behandelsysteem voor de schenk- en erfbelasting is vertraagd, waardoor de aanslagen later dan normaal worden opgelegd. De tegemoetkoming gaat gelden zolang dat nodig is. Tevens wijst de staatssecretaris nog op de aangenomen motie bij het pakket Belastingplan 2018 waarin de regering wordt verzocht om onderzoek te doen naar de redelijkheid, billijkheid en rechtvaardigheid van de regeling belastingrente.